Schimbarea medicului de familie

//Schimbarea medicului de familie
Schimbarea medicului de familie 2020-06-26T23:48:24+03:00

MODALITATEA DE SCHIMBARE A MEDICULUI DE FAMILIE:

Stimați vizitatori, dacă V-ați schimbat locul de trai, sau pur și simplu doriți să Vă înregistrați la alt medic de familie din cadrul MedFamily, mai jos sunt descriși pașii necesari.

Pașii respectivi sunt extrași din Regulamentul privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Noțiuni utilizate:

  • IMS AMP – instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală;
  • CNAM – Compania Națională de Asigurări în Medicină;
  • AT – Agenția teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină;
  • reprezentant AT – angajatul Agenției Teritoriale a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în raza de activitate a căror se află IMS AMP.

Este important de știut:

  • Dacă opțiunea persoanei este pentru un medic de familie ce deservește un alt teritoriu, decât cel în care persoana are locul de trai, persoana va asigura deplasarea medicului de familie și/sau asistentului medical la locul său de trai, ori de câte ori aceasta este necesară.
  • Schimbarea medicului de familie și IMS AMP este posibilă pe tot parcursul anului, dar nu mai devreme de 6 luni de la ultima schimbare / înregistrare primară, cu excepția cazurilor când persoana și-a schimbat locul de trai în altă localitate / sector.
  • Drept temei pentru confirmarea înregistrării la medicul de familie pentru IMS AMP servește cererea de înregistrare la medicul de familie din cadrul IMS AMP în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, formularul nr.1-33/c (în continuare – cerere), înregistrată în sistemul informațional.

Dacă persoana solicită schimbarea medicului de familie și IMS AMP fără a schimba locul de trai, precum și dacă persoana își schimbă locul de trai, înregistrarea se va efectua după cum urmează:

  1. cererea completată de către solicitant (rubricele 1-7) și acceptată de către medicul de familie (rubrica 8) se prezintă personal de către solicitant reprezentantului AT CNAM (str. Vasile Lupu 18);
  2. reprezentantul AT CNAM în termen de 5 zile lucrătoare verifică corectitudinea completării cererii și efectuează schimbările în sistemul informațional, completează rubrica 9 din cerere și aplică ștampila;
  3. reprezentantul AT CNAM transmite cererea către persoana responsabilă din cadrul MedFamily și informează solicitantul și MedFamily despre modificările efectuate, în termen de până la 10 zile calendaristice.

Cerere de înregistrare la medic (formular nr. 1-33/c)