Drepturile și obligațiile pacientului

//Drepturile și obligațiile pacientului
Drepturile și obligațiile pacientului 2019-05-08T01:33:06+03:00

RESPONSABILITĂȚILE ȘI DREPTURILE PACIENTULUI

Responsabilitățile pacientului:

 1. să aibă grijă de propria sănătate și să ducă un mod de viață sănătos, excluzând acțiunile premeditate ce dăunează sănătății lui și a altor persoane;
 2. să respecte măsurile de precauție în contactele cu alte persoane, inclusiv cu lucrătorii medicali, în cazul în care știe ca el suferă de o boala ce prezintă pericol social;
 3. să întreprindă, in lipsa contraindicațiilor medicale, masuri profilactice obligatorii, inclusiv prin imunizări, a căror neîndeplinire amenința propria sănătate și creează pericol social;
 4. să comunice lucrătorului medical informații complete despre bolile suportate și cele curente, despre maladiile sale ce prezintă pericol social, inclusiv in caz de donare benevola a sângelui, a substanțelor lichide biologice, a organelor și țesuturilor;
 5. să respecte regulile de comportament stabilite pentru pacienți în instituția medico-sanitara, precum si recomandările medicului in perioada tratamentului ambulator și staționar;
 6. să excludă utilizarea produselor farmaceutice si a substanțelor medicamentoase fără prescrierea si acceptul medicului curant, inclusiv a drogurilor, a altor substanțe psihotrope si a alcoolului in perioada tratamentului in instituția medico-sanitară;
 7. să respecte drepturile si demnitatea altor pacienți, precum și ale personalului medico-sanitar.

Pacientul are dreptul la:

 1. asistență medicală gratuită în volumul stabilit de legislație;
 2. atitudine respectuoasa și umana din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vârsta, sex, apartenența etnica, statut socioeconomic, convingeri politice si religioase;
 3. securitate a vieții personale, integritate fizica, psihica si morala, cu asigurarea discreției in timpul acordării serviciilor de sănătate;
 4. reducere a suferinței si atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire si/sau intervenție medicala, prin toate metodele si mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al științei medicale și de posibilitățile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;
 5. opinie medicala alternativa si primirea recomandărilor altor specialiști, la solicitarea sa ori a reprezentantului sau legal (a rudei apropiate), in modul stabilit de legislație;
 6. asigurare de asistenta medicala (obligatorie si benevola), in conformitate cu legislația;
 7. informații cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul si modalitatea de prestare a serviciilor respective;
 8. examinare, tratament și întreținere in condiții adecvate normelor sanitaro-igienice;
 9. informații exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament si recuperare, profilaxie, precum si la riscul potențial si eficienta terapeutica a acestora;
 10. informație completa privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
 11. exprimare benevola a consimțământului sau refuzului la intervenție medicala și la participare la cercetarea biomedicala (studiul clinic), in modul stabilit de prezenta lege și de alte acte normative;
 12. acceptare sau refuz in ce privește efectuarea ritualurilor religioase in perioada spitalizării în instituția medico-sanitara, dacă aceasta nu afectează activitatea ei și nu provoacă prejudiciu moral altor pacienți;
 13. asistenta a avocatului sau a unui alt reprezentant in scopul protecției intereselor sale, in modul stabilit de legislație;
 14. informație privind rezultatele examinării plângerilor și solicitărilor, in modul stabilit de legislație;
 15. atacare, pe cale extrajudiciara și judiciara, a acțiunilor lucrătorilor medicali si ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum si a funcționarilor responsabili de garantarea asistentei medicale și a serviciilor aferente in volumul prevăzut de legislație;
 16. îngrijire terminală demnă de o ființă umană;

Limitarea drepturilor pacientului:

 1. Pacienții pot fi supuși numai acelor limitări care sunt compatibile cu instrumentele privind drepturile omului.
 2. Drepturile pacientului pot fi limitate în caz de:

a) spitalizare si examinare a bolnavilor ce suferă de boli psihice, in conformitate cu Legea nr.1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistenta psihiatrica, ținând cont de solicitările pacientului, in măsură adecvată capacității lui de exercițiu;
b) examinare medicala obligatorie a persoanelor care donează benevol sânge, substanțe lichide biologice, organe si țesuturi; efectuare a examinării medicale preliminare obligatorii, in scopul depistării bolilor ce prezintă pericol social, in timpul angajării la serviciu si in cadrul examinărilor medicale periodice obligatorii ale lucrătorilor de anumite profesii, imigranților si emigranților, a căror lista se aproba de Ministerul Sănătății si Protecției Sociale;
c) efectuare a examinării medicale obligatorii, inclusiv pentru depistarea infecției HIV/SIDA, a sifilisului si a tuberculozei la persoanele aflate in penitenciare;
d) spitalizare si izolare obligatorie (carantina) a persoanelor afectate de infecții contagioase si a celor suspectate de vreo boala infecțioasa ce prezintă pericol social.

În cazul încălcării de către pacient a regulilor de tratament și de comportament in instituția medico-sanitară, încălcare ce are drept consecința daune materiale si morale, acesta poarta răspundere in conformitate cu legislația.